TERMENI ȘI CONDIȚII

www.brasovmarathon.ro

 

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BRASOV MARATHON este o asociație cu sediul social situat în Brasov, Bd. Muncii nr. 14, bl. E16, ap. 24, JUD BRASOV; cod unic de identificare 41499073, reprezentată prin Scîntei Mihaela, în calitate de președinte și Dumitru Chiriac în calitate de vicepreședinte.

Date de contact:

Adresa corespondență: Str Constantin Lacea nr 2, Brașov, Jud. Brașov

Adresa de email: contact@brasovmarathon.ro

Shop

Informații generale

Website

Vizitatorii pot utiliza gratuit acest site. Utilizatorii care utilizează acest site convin să respecte condițiile de utilizare de mai jos, care sunt obligatorii pentru utilizatori. Dacă, după citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor, nu sunteţi de acord cu acestea, nu utilizaţi acest site:

1. Acceptarea acordului:
Termenii şi condiţiile din Acordul privind termenii şi condiţiile de utilizare referitoare la site-ul nostru (site-ul) sunt acceptate de dumneavoastră. Prezentul Acord reprezintă acordul complet şi unic dintre noi şi dumneavoastră şi înlocuieşte toate celelalte acorduri, declaraţii, garanţii şi înţelegeri anterioare sau actuale cu privire la Site, mostrele gratuite de produse, conţinutul şi ofertele gratuite sau serviciile oferite de sau enumerate pe Site şi obiectul prezentului Acord. Este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a vă informa sau a vă trimite vreo notificare specifică. Cel mai recent Acord va fi postat pe site şi poate fi citit de dumneavoastră înainte de a utiliza acest site. Este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a vă informa sau a vă trimite vreo notificare specifică. Cel mai recent Acord va fi postat pe site şi ar trebui să îl citiţi înainte de a utiliza prezentul site.

2. Drepturi de autor: Organizarea, conţinutul, design-ul, grafica şi celelalte materiale asociate acestui Site sunt protejate de drepturile de autor aplicabile şi de alte legi proprietare, incluzând, fără limitare, legile privind proprietatea intelectuală. Copierea, reproducerea, utilizarea, modificarea sau publicarea, integrală sau parţială, a oricărui aspect sau a oricărei părţi a Site-ului, fără acordul nostru prealabil în scris, sunt strict interzise.

3. Ştergere şi modificare: Ne rezervăm dreptul, la aprecierea noastră exclusivă, să edităm sau să ştergem orice documente, informaţii sau alte elemente de conţinut care apar pe Site, inclusiv prezentul Acord, fără a vă trimite vreo notificare sau a avea vreo obligaţie faţă de dumneavoastră.

4. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi ofiţerii, acţionarii, partenerii, avocaţii, inclusiv pe noi, de orice răspundere, pierderi, daune, reclamaţii şi cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, în legătură cu încălcarea prezentului Acord sau cu utilizarea Site-ului.

5. Exonerare de răspundere: Continutul, serviciile, mostrele gratuite de produse si ofertele gratuite de pe site sau enumerate pe site sunt oferite ,,Asa cum sunt’’, ,,Asa cum sunt disponibile’’ si toate garantiile, exprese sau implicite, sunt exonerate de raspundere, inclusiv, fara limitare, raspunderea referitoare la orice garantii implicite cu privire la titlu, neincalcare, caracterul comercial, calitatea sau caracterul adecvat pentru un anumit scop, in legatura cu acest site si cu orice site cu care are legatura. Este posibil ca informatiile si serviciile sa contina greseli, erori, probleme sau alte limitari. Nu ne asumam niciun fel de responsabilitate pentru utilizarea oricaror informatii sau servicii. In special, insa nu ca o limitare, nu ne asumam nici un fel de raspundere pentru orice daune indirecte, incidentale sau de consecinta (incluzand daunele pentru pierderea activitatii, pierderea profiturilor, pierderea banilor, litigii sau altele similare), legate de incalcarea contractului, incalcarea garantiei, neglijenta, raspunderea pentru produse sau similara, chiar daca s-a cunoscut posibilitatea unor asemenea daune. Negarea daunelor mentionate mai sus reprezinta un element fundamental al negocierii dintre noi si dvs, ca utilizator. Acest site si toate informatiile nu ar fi fost oferite fara aceste limitari. Niciun sfat si nicio informatie, obtinute verbal sau in scris de la noi prin intermediul acestui site, nu vor crea nicio garantie, declarative sau garantare care nu este exprimata in mod explicit in prezentul accord. Informatiile si toate celelalte materiale de pe acest site sunt furnizate numai cu scop informativ general si nu constituie recomandari profesionale. Este responsabilitatea dvs. sa evaluati exactitatea si completitudinea tuturor informatiilor disponibile pe acest site sau pe orice alt site cu care are legatura acesta.

6. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de viruşii conţinuţi în orice fişier electronic din orice formular sau document. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere faţă de dumneavoastră pentru orice daune de incidentale, speciale sau de consecinţă, de orice fel, care pot apărea în urma utilizării sau imposibilităţii de a utiliza acest site.

7. Site-uri terţe: Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi dvs. atunci când utilizaţi site-urile respective. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumăm niciun fel de răspundere, căci nu am investigat, monitorizat sau verificat exactitatea sau completitudinea informaţiilor de pe site-urile respective. Includerea oricărui site spre care există link pe site-ul nostru nu implică susţinerea sau aprobarea site-ului respectiv de către noi. Acest site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte părţi. Acţionaţi pe riscul dumneavoastră dacă vă hotărâţi să părăsiţi site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru.

8. Produse şi servicii ale terţilor: Pe site-ul nostru facem publicitate la site-uri terţe spre care există link-uri, site-uri terţe de pe care puteţi cumpăra sau obţine în alte fel anumite oferte de gratuităţi, mostre de bunuri sau servicii de evaluare gratuite. Trebuie să se înţeleagă pe deplin că noi nu operăm şi nu controlăm astfel de oferte de gratuităţi, produse sau servicii oferite de site-urile terţe spre care există link. Răspunderea pentru toate aspectele legate de prelucrarea comenzilor, facturare şi servicii pentru clienţi aparţine exclusiv respectivelor site-uri terţe. Noi nu suntem parte la nicio tranzacţie între dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru. Sunteţi de acord că utilizaţi astfel de site-uri terţe spre care există link pe site-ul nostru exclusiv pe riscul dvs. şi fără nicio garanţie de vreun fel din partea noastră, exprimată sau insinuată sau de alt fel. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le puteţi suferi în urma tranzacţiilor dintre dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pentru vreuna dintre informaţiile care apar pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pe orice alt site care are legătură cu site-ul nostru.

7.Site-uri terţe: Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi dvs. atunci când utilizaţi site-urile respective. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumăm niciun fel de răspundere, căci nu am investigat, monitorizat sau verificat exactitatea sau completitudinea informaţiilor de pe site-urile respective. Includerea oricărui site spre care există link pe site-ul nostru nu implică susţinerea sau aprobarea site-ului respectiv de către noi. Acest site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte părţi. Acţionaţi pe riscul dumneavoastră dacă vă hotărâţi să părăsiţi site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru.

8. Produse şi servicii ale terţilor: Pe site-ul nostru facem publicitate la site-uri terţe spre care există link-uri, site-uri terţe de pe care puteţi cumpăra sau obţine în alte fel anumite oferte de gratuităţi, mostre de bunuri sau servicii de evaluare gratuite. Trebuie să se înţeleagă pe deplin că noi nu operăm şi nu controlăm astfel de oferte de gratuităţi, produse sau servicii oferite de site-urile terţe spre care există link. Răspunderea pentru toate aspectele legate de prelucrarea comenzilor, facturare şi servicii pentru clienţi aparţine exclusiv respectivelor site-uri terţe. Noi nu suntem parte la nicio tranzacţie între dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru. Sunteţi de acord că utilizaţi astfel de site-uri terţe spre care există link pe site-ul nostru exclusiv pe riscul dvs. şi fără nicio garanţie de vreun fel din partea noastră, exprimată sau insinuată sau de alt fel. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le puteţi suferi în urma tranzacţiilor dintre dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pentru vreuna dintre informaţiile care apar pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pe orice alt site care are legătură cu site-ul nostru.

9. Toate ideile, notele, sugestiile, conceptele şi celelalte informaţii trimise nouă de dumneavoastră (denumite colectiv „Trimiteri”) vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastră exclusivă şi nu vor fi supuse niciunei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră. Fără a limita cele de mai sus, vom considera că deţinem toate drepturile cunoscute şi existente, de orice fel sau natură, legate de Trimiteri şi vom avea dreptul să le folosim fără restricţii în orice scop, fără a da niciun fel de compensaţie autorului Trimiterilor.

10. Generalităţi: Sunteţi de acord că toate acţiunile sau demersurile legate direct sau indirect de prezentul Acord sau de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului sau a mostrelor de produse, a ofertelor de gratuităţi sau a serviciilor obţinute de dvs. în urma utilizării site-ului, vor fi soluţionate în tribunalele din Romania.

Procedura de înscriere și achiziții
Prin realizarea unei înscrieri și comenzi online, utilizatorul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real. Finalizarea unei comenzi presupune acceptarea implicită de către client a posibilității contactării lui de către Asociația Clubul Sportiv Brasov Marathon sau de către alți parteneri de încredere ai săi. Clientul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în acești Termeni și condiții și de a completa toate câmpurile solicitate în vederea plasării și procesării înscrierii și comenzii online.

Odată finalizată procedura de înscriere/achiziție online, aceasta poate fi modificată doar respectând prevederile din Regulament. În situația în care datele furnizate de către utilizator sunt incomplete sau incorecte sau în situația în care se determină înregistrarea de comenzi false de către cumpărător și/sau furnizarea unor date de contact fictive, Asociația vă poate contacta. Odată încheiată procedura de de înscriere/achiziție online, utilizatorul va primi un email de confirmare.

Procedura de înscriere online la Brașov Marathon

Înscrierile online se vor închide cu două săptămâni înainte de startul competiției. Ulterior acestei date, vom mai face înscrieri doar în perioadele anunțate pe toate canalele de comunicare, dar nu vom face înscrieri pe mail sau prin telefon și nu rezervăm kituri pentru cei care promit sa vină la concurs.

Înscrierile se realizează doar prin intermediul acestui website, secțiunea Înscriere. Pentru a fi considerate validate, înscrierile trebuie să fie efectuate astfel:

Pasul 1 - alegi cursa la care dorești să participi din pagina de Înscriere și o adaugi în coșul de cumpărături, prin apăsarea butonului "Adaugă în coș".

Pasul 2 - În cazul în care dorești și alte materiale extra (tricou tehnic/vestă/bentiță/fustă etc.), le poți alege din pagina de Înscriere, unde sunt afișate toate produsele sau din pagina de Magazin. Pentru fiecare dintre ele alegi varianta care îți place cel mai mult și mărimea potrivită.

Atenție! Mărimile nu sunt standard! Te rugăm să consulți ghidul de mărimi din descrierea produselor!

Odată ales un produs, acesta va fi primit deodată cu kitul de concurs în perioada desfășurării evenimentului, conform programului de ridicare kituri din Regulament. Adaugi produsele în coș, apăsând butonul "Adaugă în coș".

Produsele extra din magazin pot fi achiziționate DOAR deodată cu o înscriere la una dintre cursele disponibile!

Pasul 4 - După ce ai adăugat înscrierea și produsele dorite în coș, verifică cu atenție coșul de cumpărături. Pentru a continua spre finalizarea comenzii, apasă butonul "Continuă cu finalizarea comenzii"

Pasul 5 - În secțiunea Checkout completezi datele necesare înscrierii: Nume, Prenume, Telefon, Email, Club sportiv, Sex, Tip meniu, Data nașterii, Localitate, Mărime tricou tehnic - produs gratuit în kit, preferință meniu.

Pasul 6 - alege modalitatea de plată:

  • plată online cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăți securizat Netopia (comision 0%)

Pasul 6 - Verifică emailul de confirmare a comenzii

Înscrierea va fi confirmată automat DOAR dacă ați efectuat plata până la capăt, prin intermediul procesatorului de plăți.

În cazul în care ați împinat dificultăți la înscriere și nu puteți efectuați plata online, statusul înscrierii dumneavoastră va fi "În așteptare". Pentru validarea locului, vă rugăm să reluați procesul de înscriere, în MAXIM 72 de ore de la înscrierea pe site. Odată depășite aceste 72 de ore, înscrierea va fi ștearsă din baza noastră de date și doar prin realizarea unei noi înscrieri pe site, cu efectuarea plății finalizate veți putea participa la una din cursele Brașov Marathon.

 

  • Contribuția de participare este considerată donație pentru realizarea evenimentului.
  • Plata contribuției de participare se face strict online, la înscriere. Înscrierea în tabelul de participanți nu va fi validată fără înregistrarea plății la online sau verificarea extraselor de cont de către organizatori.
  • Termenele limită de înscriere online la curse pentru locurile rămase disponibile sunt afișate în cadrul REGULAMENTULUI.
  • După aceste termene nu se mai fac înscrieri online, iar cei care nu au contribuția de participare validată de bancă vor fi scoși din tabelul de participanți.
  • Contribuția de participare la eveniment nu este returnabilă și nu va fi considerată contribuție la un alt eveniment viitor organizat de noi.

 

Livrarea produselor

Livrarea produselor achiziționate va fi realizată DOAR fizic, la ridicarea kitului de participare în perioada desfășurării evenimentului (data afișată pe homepage), în intervalul orar menționat în Regulament, secțiunea Program.

Modalități de plată

Plata înscrierilor/achiziției de produse de pe site-ul brasovmarathon.ro se face prin următoarele modalități:

→ on-line cu card bancar, prin procesatorul de plăți Netopia

Condiții de anulare comandă / schimbare cursă

Conditii de returnare a produselor

- Dacă dintr-un motiv întemeiat doriți să anulați participarea la cursă, vă rugăm să anunțați acest lucru la contact@brasovmarathon.ro

- Contribuția de participare la eveniment nu este returnabilă și nu va fi considerată contribuție la un alt eveniment viitor organizat de noi. Totuși, aveți posibilitatea de a transfera locul altei persoane, trimițând un email de solicitare la contact@brasovmarathon.ro. Transferul înscrierii către un alt participant este posibil DOAR cu minim 2 săptămâni înaintea startului competiției și are o taxă de 50 de lei. Este de responsabilitatea dvs de a găsi persoana către care veți face transferul. Confirmarea scrisă pe e-mail din partea organizatorilor reprezintă validarea noului înscris.

- Pentru modificarea tipului de cursă pentru care participantul a optat inițial se trimite email către contact@brasovmarathon.ro, cu minim 2 săptămâni înainte de startul competiției și se percepe o taxă de 50 de lei, plus eventuala diferență dată de taxele de înscriere diferite. Dacă transferul se face către o cursă mai scurtă, diferența nu se rambursează. ESTE PERMISĂ O SINGURĂ SCHIMBARE.

CU MAI PUȚIN DE 2 SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE DE START NICI O MODIFICARE ULTERIOARĂ NU VA MAI FI ACCEPTATĂ, din motive organizatorice.

În orice situație de returnare a produselor primite la fața locului, la ridicarea kitului de participare, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și impreună cu toate documentele care l-au însoțit (emailul de confirmare comandă, dovada plății etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client.

Produsele returnate trebuie să respecte valorile inițiale înscrise pe ambalaj. Nu se acceptă retur produsele care au fost folosite deja și care nu mai pot fi repuse în vânzare.


În conformitate cu legea în vigoare, ne rezervăm dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadouîn starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată.