cc_icon

CURSA COPIILOR

Cursa copiilor din cadrul Brașov Marathon 2020 este GRATUITĂ și este susținută din contribuțiile de paticipare de la probele de Cros, Semimaraton și Maraton.

700

Locuri

Când?

25 aprilie 2020

Start

Piața Sfatului
ora 14:30

Descrierea traseului

Cursa Copiilor este un set de curse necompetitive, de alergare, dedicate copiilor, în cadrul Brasov Marathon.

Aceste serii de curse sunt concepute în spiritul de fair play și pentru încurajarea familiilor să trăiască sănătos și să prețuiască mișcarea în aer liber alături de copii, prin a le insufla pasiunea pentru sport și activitate fizică. Alergarea este benefică pentru copii în principal datorită influenței pozitive asupra sănătății (beneficiu generic al sportului) dar și prin faptul că se practică în aer liber și poate fi practicata împreună cu părinții, permițându-le acestora să devină copii mai sănătoși, mai fericiți și mai încrezători.

Crosul copiilor va avea startul în Piața Sfatului. Acesta presupune parcurgerea străzilor Apollonia Hirscher, Johann Gott, Postăvarului dus-întors.

Distanțe pentru fiecare categorie de varstă:
 • sub 6 ani – distanță 750m
 • 6 – 8 ani – distanță 1000m
 • 9 – 11 ani – distanță 1300m
 • 12-15 ani – distanță 1800m

Ridicare kituri

SÂMBĂTĂ

Locație: Piața Sfatului
Interval orar: 07:00 - 13:00
START cursa copiilor: 14:30

Startul se va da pe categoria de vârstă.

PREMIERE cursa copiilor: 16:00

Vor fi premiate locurile I, II, și III de la fiecare categorie de vârstă, respectiv feminin și masculin. Pentru cursa copiilor nu exista premii în bani, premiile acestora vor consta în produse.

Înscrierile copiilor au fost suspendate pe o perioadă nelimitată de timp, în contextul actual legat de interzicerea evenimentelor pentru evitarea răspândirii coronavirusului.


Regulament Brașov Marathon - Cursa copiilor

1. Organizatorul Brașov Marathon

1.1 Organizatorul prezentului concurs este  Clubul pentru Protectia Naturii si Turism (CPNT) este organizatie non profit, non guvernamentala, fara scop lucrativ sau comercial si fara angajati, cu sediul în Brasov, Str. Dacia, Nr. 73, cod de înregistrare fiscală 8440864, reprezentată prin Stoleru Alexandru Marian, preşedinte.

 

1.2 Concursul se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament numit în continuare „Regulament”. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

 

1.3 Regulamentul Concursului a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit,

oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul evenimentului

www.brasovmarathon.ro. CPNT îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul

Concursului, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe site.

 

1.4  Organizatorii Brașov Marathon declară că nu îți vor asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificarilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile în vigoare.

 

1.5 CLUBUL PENTRU PROTECTIA NATURII ȘI TURISM BRAȘOV, în calitate de Organizator Brașov Marathon, declară că iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea participanților în acest sens pe site-ul oficial al evenimentului. 

 

2. Reguli de participare și de oferire a premiilor. Înscrierea participanților

2.1 Are dreptul de a intra în posesia unui premiu orice participant la CURSA COPIILOR care îndeplineşte simultan condiţiile de mai jos: 

 • S-a inscris (online sau la fața locului, în data de 25 aprilie 2020) și a participat la Cursa Copiilor de pe data de 25 aprilie 2020, eveniment desfășurat în Piața Sfatului, Brașov; 
 • Pe parcursul Cursei Copiilor a avut o atitudine de respect față de ceilalți copii participanți, a  facut un gest de fair-play (a ajutat un coleg care în mod involuntar a căzut sau s-a împiedicat) și care a fost validat de către observatorii de pe traseu;
 •  Pe parcursul cursei a purtat la vedere numărul de concurs primit la înscriere și la momentul de ridicare kit. (Participanții care fac schimb de numere de concurs vor fi descalificați.);
 • Pe parcursul cursei nu a fost însoțit de vreun adult, rudă sau nu, excepție făcând categoria de copii masculin/feminin < 6 ani care au voie sa fie însoțiți  de părinți în traseu.
 • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta; 
 • Prin înscrierea la Cursa Copiilor, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la acest eveniment implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

2.2  Înscrierea copiilor la această cursă se face în următoarele condiții:

 • Înscrierea se face numai de către părinte/tutore legal al copilului, atât online, cât și la fața locului, în limita locurilor disponibile și în perioada de timp menționată de către Organizatorul Brașov Marathon.
 • Înscrierile online pentru Cursa Copiilor vor fi deschise pe 24 februarie 2020 și se vor închide pe 10 aprilie 2020.
 • Înscrierile la fața locului se vor face DOAR în ziua concursului, 25 aprilie 2020, începând cu ora 13:00 și până la ora 14:00, în funcție de numărul locurilor disponibile neocupate de către participanții înscriși online.
 • Kit-urile participanților înscriți online pot fi ridicate în ziua concursului, în intervalul orar 07:00-13:00, de către un părinte/ tutore legal și NU de către copil.
 • NU este permisă ridicarea/înscrierea participantului de către vecini sau rude mai mari de gradul 1.
3. Desemnarea câștigătorilor
 • Câștigătorii vor fi desemnați/nominalizați și validați de către coordonatorii/voluntarii care se vor afla în zona de start-finish și pe parcursul traseului, după criterii corecte de cronometrare și în condițiile menționate la punctul 2.
 • Organizatorul Brașov Marathon își rezervă dreptul de a nu folosi un soft de cronometrare, cursa nefiind una competitivă, dorind să punem accent pe activitatea propriu-zisă și promovând manifestarea activităților sportive în natură.
 • Se vor acorda premii locurilor III, II și I, feminin și masculin de la fiecare categorie de vârstă menționată mai jos:

-Masculin: sub 6 ani ( 26 aprilie 2014 și mai tarziu); 6-8 ani ( născuți 25 aprilie 2014- 25 aprilie 2012); 9-11 ani (născuți 26 aprilie 2012- 25 aprilie 2009); 12- 15 ani ( născuți 26 aprilie 2009- 25 aprilie 2005).

- Feminin: sub 6 ani ( 26 aprilie 2014 și mai tarziu); 6-8 ani ( născuți 25 aprilie 2014- 25 aprilie 2012); 9-11 ani (născuți 26 aprilie 2012- 25 aprilie 2009); 12- 15 ani ( născuți 26 aprilie 2009- 25 aprilie 2005).

 

În cazul unei fraude, nerespectarea și cauzarea disconforturilor fizice în timpul cursei a celorlalți concurenți, aceștia vor fi descalificați.

4. Perioada, locul desfășurării, trasee, distanțe și locuri disponibile

Data: 25 aprilie 2020

Locația: Piața Sfatului

Eveniment: Cursa Copiilor

Ora startului: 14.30- startul pe categorii de varste si pe sexe se va da din 10 in 10 minute, începând  cu ora 14:30

Locuri disponibile: 700

Traseu:

 • Feminin,Masculin < 6 ani: 750 m
 • Feminin,Masculin 6-8 ani: 1000 m
 • Feminin,Masculin 9-11 ani: 1300 m
 • Feminin,Masculin 12-15 ani: 1800 m
5. Acordarea premiilor
 • Premiile nu se acordă în cazurile în care gestul fair-play este rezultatul unei fraude (copilul care a căzut a facut-o în mod voluntar). În cazul unei fraude aceștia vor fi descalificați. 
 • Premiile NU sunt în bani, ci în produse sportive, promoționale și pot avea logo-ul concursului sau logo-ul sponsorilor imprimat.
 • Premiile vor fi înmânate pe scenă, după terminarea curselor, în intervalul orar 16:00- 16:30. 
 • Premiile vor fi acordate DOAR celor care sunt prezenți la scenă, în timpul premierii și care se prezintă la Organizatorul Brașov Marathon în maxim 30 de minute din momentul în care premierea a început.
 • Premiile nu se cumulează și nici nu se reportează către participantul de pe un loc anterior și nici nu se tranferă către participantul de pe locul IV, V,etc.  în cazul în care vreunul dintre câștigători (locul I, II sau III) nu este prezent pentru a și-l revendica.
 • Premiul nu se trimite prin poștă sau curier către câștigători sub nicio formă și sub niciun motiv și nici nu se acordă altor rude, ori altor prieteni în afară de părinte/tutore legal care prezintă dovada.
6. Limitarea răspunderii

Organizatorului Brașov Marathon nu îi revine nicio răspundere pentru:

 • orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament şi dispoziţiilor legale;
 • imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului Brașov Marathon.

Actele de violență de orice fel, precum și orice încălcare a regulamentelor relevante pentru aceasta competiție săvârșite de către participanți, reprezentanți ai structurilor sportive și/sau aparținători, vor fi pedepsite cu sancțiunile prevăzute de regulamentul de disciplină. 

7.Informarea participanților/Protecția datelor personale

7.1 Tuturor câștigătorilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor. Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de CPNT pentru aducerea la îndeplinire a urmatoărelor scopuri: 

 • organizarea prezentei promoții;
 • desemnarea căștigătorilor acestei promoții;
 • realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanții concursului Brașov Marathon-Cursa Copiilor.

 

 7.2 Datele personale ale minorilor (nume, prenume și data nașterii) sunt colectate de la părinti și sunt șterse din baza de date a concursului Brașov Marathon, la doi ani după terminarea evenimentului.

 

7.3 Clubul pentru Protecția Naturii și Turism prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal. 

 

7.4Clubul pentru Protecția Naturii și Turism se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

 7.5 Participanții la concurs au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și de a șterge datele cu caracter personal. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. 

 

7.6 Participanții au, de asemenea,  obligația de a se adresa prima oară Organizatorului Brașov Marathon în cazul oricărei plângeri cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile și mai apoi, în cazul nerezolvării acesteia de comun acord, poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la aceste prelucrări.

8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizatorul Brașov Marathon, inclusiv imposibilitatea Organizatorului Brașov Marathon din motive independente de voinţa sa îl pună pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatorul Brasov Marathon şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se pot face doar în scris și depuse 

la cortul de Informații din Piața Sfatului doar în ziua concursului – 25 aprilie 2020.

După expirarea acestui termen, Organizatorul Brașov Marathon nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

10. Alte clauze

În cazul în care Organizatorul Brașov Marathon constată că, câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial a concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. 

Organizatorul Brașov Marathon îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. 

Organizatorul Brașov Marathon este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

MAGAZIN