Brasov Marathon - Icon Cursa copiilor

CURSA COPIILOR

Cursa copiilor din cadrul Brașov Marathon 2024 este GRATUITĂ și este susținută din contribuțiile de participare de la probele de Cros, Semimaraton, Maraton și Ultramaraton.

800

Locuri

Când?

2 IUNIE 2024

Start

Piața Sfatului
ora 14:00

Descrierea traseului

Cursa Copiilor este un set de curse necompetitive, de alergare, dedicate copiilor, în cadrul Brașov Marathon.

Aceste serii de curse sunt concepute în spiritul de fair play și pentru încurajarea familiilor să trăiască sănătos și să prețuiască mișcarea în aer liber alături de copii, prin a le insufla pasiunea pentru sport și activitate fizică. Alergarea este benefică pentru copii în principal datorită influenței pozitive asupra sănătății (beneficiu generic al sportului) dar și prin faptul că se practică în aer liber și poate fi practicată împreună cu părinții.

Cursa Copiilor va avea startul în Piața Sfatului și va continua pe anumite străzi din jurul acesteia, în funcție de categoria de vârstă din care face parte participantul.

Distanțe pentru fiecare categorie de varstă:
 • Feminin, Masculin SUB 6 ani: aproximativ 500 m (doar copiii care pot merge singuri sau însoțiți, exclus cărucioare)
 • Feminin, Masculin 6-8 ani: aproximativ 800 m
 • Feminin, Masculin 9-11 ani: aproximativ 1000 m
 • Feminin, Masculin 12-15 ani: aproximativ 1500 m

PROGRAM

RIDICARE KITURI (de către un părinte/ tutore legal și NU de către copil):

- SÂMBĂTĂ, 1 iunie, între orele 12:00-20:00.

- DUMINICĂ, 2 iunie, între orele 09:00-13:00.

START CURSA COPIILOR: ora 14:00

PREMIEREA CURSEI COPIILOR: ora 16:30REGULAMENT

REGULAMENT - Cursa copiilor Brașov Marathon 2024

1. Organizatorul Brașov Marathon

1.1 Organizatorul prezentului concurs este  ASOCIAȚIA BRAȘOV MARATHON, o organizatie non profit, non guvernamentala, fără scop lucrativ sau comercial și fără angajați, cu sediul în Brașov, cod de înregistrare fiscală CUI 41499073, reprezentată prin Scintei Mihaela, preşedinte.

1.2 Concursul se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament numit în continuare „Regulament”. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

1.3 Regulamentul Concursului a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul evenimentului www.brasovmarathon.ro. Asociația Brașov Marathon, își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând ca respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe site.

1.4 Organizatorii Brașov Marathon declară că nu își vor asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificarilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile în vigoare.

1.5 ASOCIAȚIA CLUBUL BRAȘOV MARATHON, în calitate de Organizator Brașov Marathon, declară că își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea participanților în acest sens pe site-ul oficial al evenimentului.

2. Reguli de participare și de oferire a premiilor. Înscrierea participanților și ridicarea kitului

2.1 Are dreptul de a intra în posesia unui premiu orice participant la CURSA COPIILOR care îndeplineşte simultan condiţiile de mai jos: 

 • S-a înscris ONLINE, cu minim 2 săptămâni înainte de competiție și a participat la Cursa Copiilor de pe data de 2 IUNIE 2024, eveniment desfășurat în Piața Sfatului, Brașov; 
 • Pe parcursul Cursei Copiilor a avut o atitudine de respect față de ceilalți copii participanți, a facut un gest de fair-play (a ajutat un coleg care în mod involuntar a căzut sau s-a împiedicat) și care a fost validat de către observatorii de pe traseu;
 • Pe parcursul cursei a purtat la vedere numărul de concurs primit la momentul ridicării kitului (Participanții care fac schimb de numere de concurs vor fi descalificați);
 • Pe parcursul cursei nu a fost însoțit de vreun adult, rudă sau nu, excepție făcând categoria de copii masculin/feminin < 6 ani care au voie sa fie însoțiți de părinți în traseu;
 • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta; 
 • Prin înscrierea la Cursa Copiilor, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la acest eveniment implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

2.2 Înscrierea copiilor la această cursă se face în următoarele condiții:

 • Înscrierea se face ONLINE numai de către părintele/tutorele legal al copilului, în limita locurilor disponibile și în perioada de timp menționată de către Organizatorul Brașov Marathon.
 • Înscrierile online pentru Cursa Copiiilor se vor face în apropierea datei competiției și se vor anunța în prealabil pe website și toate rețelele sociale.
 • Kit-urile participanților înscriși online pot fi ridicate doar de către un părinte/ tutore legal și NU de către copil.
 • NU este permisă ridicarea kit-ului/înscrierea participantului de către vecini sau rude mai mari de gradul 1.

2.2 Ridicarea kiturilor de participare

Pentru înscriere şi ridicarea kitului de concurs sunt necesare următoarele documente:

– certificatului de naștere (copie) – Toate documentele personale, certificate de naștere, acte de identitate nu vor fi păstrate de organizatori, ci doar prezentate acestora și apoi returnate posesorilor.

– declaraţie pe proprie răspundere pentru minorii care aleargă, semnată de către părinți/tutore legal

Ridicarea kit-urilor de concurs (tricou + număr) pentru Cursa Copiilor, atat pentru cei înscriși online, cât și pentru cei înscriși la fata locului se face:

 • SÂMBĂTĂ, 1 IUNIE 2024, între orele 12:00 - 20:00
 • DUMINICĂ, 2 IUNIE 2024, FĂRĂ EXCEPȚIE, între orele 9:00 - 13:00.

Copiii înscriși online au kit-ul de concurs rezervat, rezervarea expiră cu 1 oră înainte de startul categoriei copilului.

3. Desemnarea câștigătorilor
 • Câștigătorii vor fi desemnați/nominalizați și validați de către coordonatorii/voluntarii care se vor afla în zona de start-finish și pe parcursul traseului, după criterii corecte de cronometrare și în condițiile menționate la punctul 2.
 • Organizatorul Brașov Marathon își rezervă dreptul de a nu folosi un soft de cronometrare, cursa nefiind una competitivă, dorind să punem accent pe activitatea propriu-zisă și promovând manifestarea activităților sportive în natură.
 • Se vor acorda premii locurilor III, II și I, feminin și masculin de la fiecare categorie de vârstă menționată mai jos:

Masculin & Feminin; < 6 ani (2 IUNIE 2018 și mai târziu); 6-8 ani (născuți 2 IUNIE 2018- 2 IUNIE 2015); 9-11 ani (născuți 2 IUNIE 2015- 2 IUNIE 2012); 12-15 ani (născuți 2 IUNIE 2012- 2 IUNIE 2008).

În cazul unei fraude, nerespectarea și cauzarea disconforturilor fizice în timpul cursei a celorlalți concurenți, aceștia vor fi descalificați.

4. Perioada, locul desfășurării, trasee, distanțe și locuri disponibile

Data: 2 IUNIE 2024

Locația: Piața Sfatului

Eveniment: Cursa Copiilor

Ora startului: 14:00 - startul pe categorii si pe sexe se va da din APROXIMATIV 10 în 10 minute, începând cu ora 14:00, primul fiind startul pentru copiii din categoria de varsta cea mai mică

Locuri disponibile: 800

Traseu:

 • Feminin,Masculin < 6 ani: 500 m (doar copiii care pot merge singuri sau însoțiți, exclus cărucioare). Traseul consta intr-o tura in jurul Bisericii Negre.
 • Feminin,Masculin 6-8 ani: 800 m. Traseul consta in doua ture in jurul Bisericii Negre.
 • Feminin,Masculin 9-11 ani: 1000 m. Traseul incepe pe langa Biserica Neagra, continua pe Str. Paul Richter si ulterior pe Str. Poarta Schei, se trece pe sub Poarta Schei, dupa care se face intoarcerea pe acelasi traseu.
 • Feminin,Masculin 12-15 ani: 1500 m. Traseul incepe pe langa Biserica Neagra, continua pe Str. Paul Richter, Str. Poarta Schei, Alea Tiberiu Brediceanu, Str. Castelului, Str. George Cosbuc, dupa care se face intoarcerea pe acelasi traseu.
5. Acordarea premiilor
 • Premiile nu se acordă în cazurile în care gestul fair-play este rezultatul unei fraude (copilul care a căzut a facut-o în mod voluntar). În cazul unei fraude aceștia vor fi descalificați. 
 • Premiile NU sunt în bani, ci în produse sportive, promoționale și pot avea logo-ul concursului sau logo-ul sponsorilor imprimat.
 • Premiile vor fi înmânate pe scenă, după terminarea curselor, începând cu ora 16:30. 
 • Premiile vor fi acordate DOAR celor care sunt prezenți la scenă, în timpul premierii și care se prezintă la Organizatorul Brașov Marathon în maxim 30 de minute din momentul în care premierea a început.
 • Premiile nu se cumulează și nici nu se reportează către participantul de pe un loc anterior și nici nu se transferă către participantul de pe locul IV, V, etc. în cazul în care vreunul dintre câștigători (locul I, II sau III) nu este prezent pentru a și-l revendica.
 • Premiul nu se trimite prin poștă sau curier către câștigători sub nicio formă și sub niciun motiv și nici nu se acordă altor rude, ori altor prieteni în afară de părinte/tutore legal care prezintă dovada.
6. Limitarea răspunderii
 • Organizatorului Brașov Marathon nu îi revine nicio răspundere pentru:

  • orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament şi dispoziţiilor legale;
  • imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului Brașov Marathon.

  Actele de violență de orice fel, precum și orice încălcare a regulamentelor relevante pentru aceasta competiție săvârșite de către participanți, reprezentanți ai structurilor sportive și/sau aparținători, vor fi pedepsite cu sancțiunile prevăzute de regulamentul de disciplină.

7.Informarea participanților/Protecția datelor personale

7.1 Tuturor câștigătorilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor. Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de Asociatia Clubul Brasov Marathon pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor scopuri: 

 • organizarea prezentei promoții;
 • desemnarea câștigătorilor acestei promoții;
 • realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanții concursului Brașov Marathon-Cursa Copiilor.

 7.2 Datele personale ale minorilor (nume, prenume și data nașterii) sunt colectate de la părinți și sunt șterse din baza de date a concursului Brașov Marathon, la doi ani după terminarea evenimentului.

7.3 Clubul Brasov Marathon  prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal. 

7.4  Clubul Brasov Marathon se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

 7.5 Participanții la concurs au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și de a șterge datele cu caracter personal. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. 

7.6 Participanții au, de asemenea, obligația de a se adresa prima oară Organizatorului Brașov Marathon în cazul oricărei plângeri cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile și mai apoi, în cazul nerezolvării acesteia de comun acord, poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la aceste prelucrări.

8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizatorul Brașov Marathon, inclusiv imposibilitatea Organizatorului Brașov Marathon din motive independente de voinţa sa îl pună pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatorul Brasov Marathon şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se pot face doar în scris și depuse la cortul de Informații din Piața Sfatului doar în ziua concursului 1 IUNIE - 2 IUNIE 2024.

După expirarea acestui termen, Organizatorul Brașov Marathon nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

10. Alte clauze

În cazul în care Organizatorul Brașov Marathon constată că, câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial a concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. 

Organizatorul Brașov Marathon îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. 

Organizatorul Brașov Marathon este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.


ÎNSCRIERI


Înscrierile vor începe în luna Aprilie 2024.


L-ai înscris pe cel mic, dar cum ar fi să fii chiar tu modelul, inspirația lui?

Aleargă la una dintre cele 3 probe și arată-i că nu există imposibilul!